De Jannen 50 jaar op de planken!

Jan Bosman en Jan Lissens, respectievelijk dé Richard en Lode in De Canadese Muur, vieren dit jaar hun 25 jaar toneelactiviteit bij onze kring. Als dat geen open doekje verdient! (Voor Jan Lissens is het in wezen zijn 28ste jaar maar in een vrijwilligersvereniging wordt zoiets al eens over het hoofd gezien).
Lees verder