Merci, voorzitter!

Op zondag 12 oktober 2014 vierden wij het 30-jarig voorzitterschap van Renaat Moeyersoon. Bij het ochtendgloren lichtte het bont verklede bestuur onze voorzitter uit bed.

Nauwelijks van de schrik bekomen werd hij meegetroond naar Teater De Minne waar hij op luid applaus werd onthaald. Renaat kon er samen met ons genieten van een uitgebreid ontbijt, een warme speech en een uitbundig gelegenheidslied. Omdat sommige mensen nu eenmaal een monument verdienen lieten wij voor onze voorzitter een tegel in natuursteen vervaardigen. Zijn eigen versie van de Walk of Fame-ster, werd inmiddels in de vloer van Teater De Minne ingewerkt.

In de week voorafgaand aan het verrassingsontbijt organiseerden wij ook een postkaartactie onder de noemer “Merci, voorzitter!”. Alle leden bezorgden Renaat een persoonlijk schrijven waarin wij onder woorden brachten wat hij de voorbije jaren voor ons heeft betekend. Bij deze nog eenmaal en wederom gemeend: op naar de volgende 30, voorzitter! Bedankt voor alles.